Xúquer Viu                                              Qui som      Que volem


logoim1im2im3im4im4logo

Documentació

En aquesta plana trobaràs els documents més importants sobre la Campanya de Sensibilització de Xúquer Viu, i també respecte al transvasament Xúquer-Vinalopó. Per accedir als documents punxa els hipertextos.



Normativa bàsica.

Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d' octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit  de la política d'aigües (més coneguda com DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA).
Llei d'aigües.
Pla de conca del Xúquer (enllaç).

Els informes de la Generalitat Valencia contra el traçat des de Cortes (1999).

Llei 11/2005 per la qual es modifica la Llei del PHN.

Sentència del Suprem que anul·la bona part del Pla de Conca del Xúquer, especialment allò referit al Transvasament Xúquer-Vinalopó (juny 2005). Posició de Xúquer Viu en relació amb aquesta Sentència.

Important sentència de l'Audiència Nacional sobre el Xúquer-Vinalopó (2010). Xúquer Viu va fer el següent
comunicat respecte a aquesta sentència.

Comunicats, manifests i al·legacions de Xúquer Viu.

Comunicat de XÚQUER VIU d'1 d'agost de 2005, sobre el transvasament XÚQUER-VINALOPÓ.

Memòria Resum del Projecte de Canvi de Presa d'Aigües del Transvasament Xúquer-Vinalopó Març 2006.

Projecte Informatiu i Estudi d'impacte Ambiental del Canvi de Presa d'Aigües del Transvasament Xúquer-Vinalopó (enllaç).

Manifest "Xúquer Viu".

Moció "Per un Xúquer Viu" per a ser presentada als Ajuntaments.

Plataforma Xúquer Viu - Algemesí AIGUA PER A TOTS.

Plataforma Xúquer Viu - Algemesí AL XÚQUER NO LI SOBRA AIGUA.

Plataforma Xúquer Viu - Algemesí PLAGUES PER A TOTS: CLÒTXINA ZEBRA.

Informes i documents relatius al transvassament Xúquer-Vinalopó.

FNCA (Fundació Nova Cultura de l'Aigua) (2004) INFORME RELATIVO A LOS EFECTOS DE DETERMINADAS DEFICIENCIAS DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL JÚCAR Y LA TRANSFERENCIA DEL JÚCAR VINALOPÓ.

FNCA (Fundació Nova Cultura de l'Aigua) (2004) La inviabilidad del trasvase Júcar-Vinalopó, y las soluciones alternativas.

FNCA (Fundació Nova Cultura de l'Aigua) (2004) La inviabilidad del trasvase Júcar-Vinalopó, y las soluciones alternativas (resum).

Estevan, A. (FNCA) (2004) Documento sobre Goteo en la Ribera.


Altres documents relacionats amb la gestió de l'aigua.

Informes del transvasament de l'Ebre.


Enllaços: El bloc de Xúquer Viu | Full d'inscripció individual | Full de recolzament de col·lectius